Historia
 

Bractwo św. Anny niesie pomoc dzieciom w Staszowie.


    Bractwo św. Anny zostało założone w 1578r. przez Annę Jagiellonkę i zatwierdzone przez biskupa lwowskiego. Rok później, przez Papieża, zostało podniesione do godności Arcybractwa. 
W parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie Bractwo istniało od 1622 r. do konca XIX w. i zajmowało się pomocą w kształceniu analfabetów. 
    W marcu 2006 r., z inicjatywy ks. dr. Sławomira Chrosta wznowiło swoją działalność w oparciu o program "Polska dla dzieci 2004 - 2012".
 Autorką programu, ukierunkowanego na rozwój i potrzeby dziecka, jest pani mgr Renata Łagosz - pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie. 
    Główne cele Bractwa to: pomoc dzieciom w stawaniu się dojrzałymi ludźmi na wzór Jezusa, kształtowanie postaw społeczno-etycznych, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie, a najważniejsze to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. 
    W roku ubiegłym Bractwo objęło opieką 25 dzieci, a w tym zaś 35. Zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym w ubiegłym roku odbywały się w  w Centrum Integracji Społecznej , a obecnie w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie przy ul. Wschodniej w Staszowie - codziennie od godz. 15 do 17,  pod opieką  nauczycieli,  czynnych i emerytowanych, a także pod opieką  wyróżniajacych sie w nauce uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy bezinteresownie opiekują się naszymi podopiecznymi. 
    Już po pierwszych miesiącach pracy stwierdzono znaczne postępy w nauce i zachowaniu. Sytuację tę potwierdzają nauczyciele i wychowawcy w szkole oraz rodzice. 

Renata Łagosz
 
Ora et disce! - Módl się i ucz się!
 
Reklama
 
Zaprzyjaźnione strony WWW
 
http://paderewski.edukacja.strefa.pl
 
Jesteś 64695 odwiedzającym na stronie "Bractwa św. Anny".
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=